Tên nhân vật: ToNyLong
Sever: Tân Thủ
Seri: 1797215533667
Ngày nạp: 23/2
Giá: 50k